Bubble Language School

The Policies of the Hopeful New Thai Government (draft & research)

The following is a repost from salehere.co.th on the policies of the new Moving Forward party to amend parts of the Thai constitution and other aspects of Thai civil, judiciary, and military systems.

📣 จากผลคะแนนอย่างท่วมท้นของ พรรคก้าวไกล 🍊🧡 เราเลยพามาส่อง 300 นโยบายเปลี่ยนประเทศ ที่มีสโลแกนว่า ‘การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต’ จะมีนโยบายไหนที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆ ถูกใจเราบ้าง ตามไปดูกันได้เลยยย ✨

300 นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 🌟🌟🌟 -แก้รัฐธรรมนูญ รื้อกลไกสืบทอดอำนาจ -ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ -เลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า-นอกเขต-นอกราชอาณาจักรได้ -เลือกตั้งตามเขตที่อาศัยอยู่จริงได้ -เอาทหารออกจากการเมือง -กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม -ตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ประชาชนตรวจสอบกองทัพได้ -ยกเลิกศาลทหาร -ลดขนาดกองทัพ 30-40%

-ลดจำนวนนายพล ตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม -ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร 🌟🌟🌟 -ปฏิรูปการศึกษาทหาร -นำเข้ายุทโธปกรณ์ ต้องจ้างงาน-โอนถ่ายเทคโนโลยี (Defence Offset) -คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน -คืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล -เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ปลอดภัย-มั่นคง-มีอนาคต -ยุบ กอ.รมน. -ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้ -แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ

-แก้ไขมาตรา 112 -แก้ไขกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 116 / พ.ร.บ. คอมฯ) -ออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (SLAPP) 🌟🌟🌟 -คุ้มครองสิทธิในการชุมนุม (แก้ พ.ร.บ. ชุมนุม) -คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม -ยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐ -โทษปรับ ขยับขึ้น-ลงตามฐานรายได้ -ปฏิรูปเรือนจำ เน้นการฟื้นฟู-ลดทำผิดซ้ำ -ศาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นของประชาชน -ลงนาม ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ

-นิรโทษกรรมคดีการเมือง -มีตำรวจหญิงทุกสถานี -ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศ -รณรงค์ความรู้เรื่องเพศให้สังคม เริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐ -ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน << 🌟🌟🌟 -สมรสเท่าเทียม คู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้ << 🌟🌟🌟 -รับรองทุกเพศสภาพ คำนำหน้าตามสมัครใจ << 🌟🌟🌟 -พระเลือกตั้งได้ -ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้า-ฆ่าสัตว์ในวันพระ -รัฐต้องจ้างงานคนพิการ 20,000 คน

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-อาคาร-สิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคน -เงินคนพิการเดือนละ 3,000 บาท -ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ซื้อของเลี้ยงลูก -เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท << 🌟🌟🌟 -สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้ -ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน -ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท << 🌟🌟🌟 -ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกิน ต้องได้ OT -สัญญาจ้างเป็นธรรม แรงงานรัฐได้รับการคุ้มครอง -แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98

-ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ -เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท << 🌟🌟🌟 -เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล -บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง รัฐช่วยผ่อน-เช่า -น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่ << 🌟🌟🌟 -เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือน -ค่าทำศพถ้วนหน้า 10,000 บาท -เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด << 🌟🌟🌟 -ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์ -ข้าราชการทุกสังกัด ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน โยกย้ายก้าวหน้าได้

-เลือกตั้งนายกเขต ทุกเขตใน กทม. -เพิ่มงบท้องถิ่น (จังหวัดละ +250 ล้านบาท/ปี | เมืองละ +100 ล้านบาท/ปี | ตำบลละ 20 ล้านบาท/ปี) -ท้องถิ่นมีช่องทางหารายได้ใหม่ กู้เงิน-ออกพันธบัตร -ปรับสูตรกระจายงบให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ -ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมด ยกเว้น ทหาร-ศาล-เงินตรา-การต่างประเทศ -ถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่น (ถนน-คูคลอง-แหล่งน้ำ-ขนส่ง-สิ่งแวดล้อม-พิสูจน์ที่ดิน-โรงงาน-โรงแรม-สถานบริการ) -ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น -ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน -ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส -ประชาชนเข้าชื่อออนไลน์ เสนอโครงการ-ข้อบัญญัติ ถอดถอนท้องถิ่นได้

-เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ << 🌟🌟🌟 -ระบบ AI จับโกง -โครงการ “คนโกงวงแตก” จูงใจให้คนที่คิดจะโกง ระแวงกันเอง -โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน” -ตัวแทนจับโกงจากประชาชน ในโครงการมูลค่าสูง (Integrity Pact) -ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง -ป.ป.ช. ยึดโยงประชาชน -ทุกบริการภาครัฐ ทำได้ผ่านมือถือ -ร้องเรียนไป ต้องไม่เงียบ อัปเดตทุกขั้นตอน -สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลงทะเบียน

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-ยกเลิกใบอนุญาต 50% ยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค -รู้ผลใบอนุญาตใน 15 วัน -ยกเครื่องประเมินข้าราชการ ทำงานดี ข้าราชการได้ดี ประชาชนได้ดี -ปลดล็อกส่วนกลาง ข้าราชการทีมไทยแลนด์ ทลายกำแพงระหว่างกระทรวง-กรม -งบประมาณปรับทันใจ จัดทำใหม่จากศูนย์ในทุกๆปี (zero-based budgeting) -ผบ.ตร. ยึดโยงประชาชน -จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน 🌟🌟🌟 -ผู้ตรวจการตำรวจ ประชาชนมีช่องร้องเรียนตำรวจ -คืนผมให้ตำรวจ ไม่บังคับเกรียน -เติบโต-โยกย้ายเป็นธรรม ปราศจากตั๋ว-เส้นสาย

-ตำรวจหญิงทุกสถานี เติบโตเป็น ผบ.ตร. ได้ -ลดภาระพนักงานสอบสวน แบ่งงานให้ตำรวจสายอื่น -เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง -ทุกโรงเรียนมีงบพอ -โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต -ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย -นักเรียนเครียด-ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา -กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน 🌟🌟🌟 -ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที -ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง

-ไม่บังคับชุดนักเรียน ผู้ปกครองใช้งบกับอย่างอื่นได้ -ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง << 🌟🌟🌟 -ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ -ลดวิชาบังคับ เพิ่มวิชาทางเลือก -โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ -วิชาประวัติศาสตร์ เน้นวิเคราะห์-แลกเปลี่ยน -ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา -สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบเนื้อหาหนังสือเรียน -การศึกษานอกระบบ (กศน.) แบบ on-demand -อำนวยความสะดวกในการทำ Home School

-เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที -ค่าใช้จ่าย TCAS อัตราเดียว ไม่เกิน 500 บาท -เลิกให้ครูนอนเวร -ลดงานเอกสาร-งานธุรการครู -ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก -นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ. -งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร -เพิ่มค่าตอบแทนครูบรรจุใหม่ เป็น 20,000+ ต่อเดือน -ยกระดับสถาบันผลิตครู เพิ่มทักษะ-ความเชี่ยวชาญครู -แก้ปัญหาหนี้สินครู กำหนดเพดานหักเงินเดือน

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-คูปองเปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สูงสุด 2,000 บาทต่อปี -เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ -เพิ่มงบพัฒนาคุณภาพสถาบันอาชีวศึกษา แห่งละ 10 ล้านบาทต่อปี -ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -ส่งเสริมสหกิจศึกษา (เรียน+ฝึกงาน) ในมหาวิทยาลัย -ยกระดับ กยศ. ทุกคนกู้ได้ ยกเลิกกิจกรรมจิตอาสา จ่ายคืนเมื่อจ่ายไหวเท่านั้น -แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน -ทำงานเทียบวุฒิได้ ยกระดับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ -คูปองเรียนเสริมทักษะ-เปลี่ยนอาชีพ 5,000 บาท/ปี -กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น

-บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน -งบที่สภานักเรียนเลือกใช้เองได้ -สภาเยาวชนมาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่รัฐสภาได้ -กองทุนพิสูจน์สิทธิ 10,000 ล้านบาท ยุติข้อพิพาท-ออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร << 🌟🌟🌟 -เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม -เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที -ตั้งธนาคารที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชน -เปลี่ยนระบบภาษีที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน -ปลดหนี้ ธ.ก.ส. เกษตรกรสูงวัย จ่ายหนี้ถึงครึ่ง รัฐยกอีกครึ่งให้ทันที -ต้นไม้ปลดหนี้ – รัฐเช่าที่เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ปลดหนี้ตั้งแต่วันแรก แถมต้นไม้ใน 20 ปี

-หลังคาปลดหนี้ – รัฐติดแผงโซลาร์ให้ฟรี เกษตรกรขายไฟฟ้าปลดหนี้ -หมดยุคหาเงินจ่ายดอก ทุกบาทที่จ่ายหนี้ต้องลดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย 🌟🌟🌟 -กระจายงบพัฒนาแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน -ซื้อ 1 แถม 1 ปุ๋ยสั่งตัด – แม่ปุ๋ยราคาถูก ผ่านสหกรณ์-กลุ่มเกษตร-วิสาหกิจชุมชน -สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มเงินทุน ขยายตลาด -ดอกเบี้ย 0% ผ่อนโดรน รถไถ รถดำนา เครื่องจักรการเกษตร -สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร -พัฒนาสินค้าชุมชน – 1 ท้องถิ่น 1 โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร -อาหารโรงเรียน-โรงพยาบาลจากชุมชน ตัดวงจรสินค้าเกษตร ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง -เปิดตลาดโลก เดินสาย-เจรจาประเทศคู่ค้า สร้างโอกาสเกษตรกรไทย

-รับรองมาตรฐาน GAP-GMP-เกษตรอินทรีย์ ฟรี! ส่งสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปทั่วโลก -“เกษตรข้ามรุ่น” – จ้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สอนเกษตรกรวัยเก๋าใช้เทคโนโลยี -ปลดล็อกฟาร์มสเตย์ เปลี่ยนไร่นาเป็นรายได้ สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร -ดูแลกลไกการตลาดสินค้าเกษตรให้มีความเป็นธรรม 🌟🌟🌟 -จดทะเบียน-ต่อทะเบียนเรือได้ผ่านมือถือ -ฟรีประกันภัยเรือล่มเอกชน -บัตรชมพู และ Seabook ทดแทนกันได้ ใบเดียวจบ -หยุดบังคับติดตั้งระบบ AIS -กระจายอำนาจการประมงให้ท้องถิ่น-ชาวประมง -คืนชีวิตให้ประมงพื้นบ้าน

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-เปลี่ยนบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบอาชีพประมง -รักษาสัญญา ซื้อเรือประมงที่ยังไม่ซื้อคืนทั้งหมด (เหลืออีก 3,000 ลำ) -คืนชีวิตเรือประมงนอกน่านน้ำ ภายใต้กติกาสากล -เปิดตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรี รัฐดูแลระบบสายส่ง -“ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน << 🌟🌟🌟 -“หลังคาสร้างรายได้” เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ ประกันราคาซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน -เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายใน 2035 -กำจัดการเผาภาคเกษตรภายใน 3 ปี พร้อมงบปรับตัว 3 ล้านบาทต่อตำบล (1,000 ตำบลเสี่ยง) -ส่งเสริมแปรรูปฟางข้าวหรือซังข้าวโพด เกษตรกรขายแทนเผา -ปลูกข้าว “เปียกสลับแห้ง” ได้ครบวงจร

-เพิ่มบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ -กำหนดเพดานปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยน (cap & trade) << 🌟🌟🌟 -เปิดเผยข้อมูลมลพิษและก๊าซเรือนกระจก (PRTR) -รถเมล์ไฟฟ้าทุกคันภายใน 7 ปี -“วันขึ้นขนส่งมวลชนฟรี” ลดใช้รถส่วนตัว -เปลี่ยนรถไฟดีเซลเป็นรถไฟไฟฟ้า -ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนตัวฟรี ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของทุกปี -ควบคุมปริมาณรถบรรทุกที่เข้ามาในเขตเมือง -เพิ่มค่าบริการขยะอาหารสำหรับห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ-เก็บข้อมูล-ทำบัญชีขยะอาหาร -เปลี่ยนอาหารเหลือทิ้งเป็นเงิน – ลด 1 กิโล ได้ 1 บาท แถมคูปองอาหารอินทรีย์

-ต้นไม้ปลดหนี้ (เพิ่มป่า 1 ล้านไร่) -ต้นไม้บำนาญ (เพิ่มป่า 1.5 ล้านไร่) -ต้นไม้ทุนรัฐบาล (เพิ่มป่า 1.5 ล้านไร่) -ต้นไม้ชุมชน (เพิ่มป่า 1 ล้านไร่) -เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง -สร้างงานสีเขียวเกิน 1 แสนตำแหน่ง -งบวิจัย & พัฒนา (R&D) เทคโนโลยีลดโลกร้อน 🌟🌟🌟 -กองทุนปรับตัวรับมือภัยพิบัติ-น้ำท่วม -เตือนภัยธรรมชาติทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ -ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้

-ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดรายลุ่มน้ำ -ศูนย์พักพิง-อพยพมีมาตรฐาน ท้องถิ่นมีอำนาจและงบประมาณ -ชดเชย-เยียวยาน้ำท่วม เป็นธรรมและทันควัน 🌟🌟🌟 -ประกันภัยพืชผล ฟรี ในทุกพื้นที่รับน้ำ -แบนโฟม และ หลอด-แก้ว-ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง -เก็บภาษีถุงพลาสติกเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม -ยกเลิกคำสั่ง คสช. ด้านขยะอุตสาหกรรม ให้อำนาจท้องถิ่นปิดโรงงานชั่วคราว -ยกเลิกการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ -ออกธรรมนูญจัดการขยะ กำหนดมาตรฐานทั่วประเทศ -เครือข่ายเฝ้าระวัง (watchdog) และระบบร้องเรียน (hotline) ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-ออก ‘กฎหมายหมอกควันข้ามพรมแดน’ ควบคุมการรับซื้อหรือนำเข้าสินค้าเกษตรที่มาจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน -เพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรในการลดการเผา -เพิ่มเป้าหมายค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย 🌟🌟🌟 -เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด-แจ้งเตือน-ตรวจสอบเรื่องฝุ่น -สนับสนุน พ.ร.บ. อากาศสะอาด -กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา -ส่งเสริม “พื้นที่อนุรักษ์ด้านความมืด” -แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง สนับสนุนมาตรการสีขาว-สีเขียว -แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีเทาทุกโครงการต้องผ่าน EIA -ชดเชย-เยียวยาเหยื่อช้างป่า เป็นธรรมและทันควัน

-จัดตั้งทีมอาสาป้องกันช้างป่าในทุกหมู่บ้านเสี่ยง (300 หมู่บ้าน) -จัดตั้งศูนย์บัญชาการการป้องกันช้างป่า (war room) -พัฒนาเทคโนโลยีระบบติดตามเฝ้าระวังช้างป่า (ปลอกคอ GPS / กล้องดักภาพ AI / โดรน) -ล่อช้างกลับป่า-พื้นที่อาศัยเฉพาะของช้าง และทดลองแนว-คูกันช้าง -ลดกิจกรรมมนุษย์-ราชการ เพื่อลดการสัญจรในพื้นที่อาศัยของช้างป่า -จัดทำพื้นที่อาศัยถาวรสำหรับช้างป่า -ทดลองนำร่องการท่องเที่ยวแนวซาฟารี ในพื้นที่ช้างป่า -ฉีดวัคซีน-ทำหมัน ให้ทั้งหมาแมวบ้านและหมาแมวจรในพื้นที่ -บัตรประชาชน หมา-แมว << 🌟🌟🌟 -สถานพักพิงหมาแมวจรมีมาตรฐาน

-รับเลี้ยงหมาแมวจร แถมฟรีประกันสุขภาพสัตว์ -ส่งเสริมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ของโครงการ -ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง << (ใส่ Element ดาว) -ตรวจสุขภาพประจำปี รวมคัดกรองมะเร็ง 6 ชนิดฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง -วัคซีนเพิ่มเติมฟรีในเด็กและผู้ใหญ่ -แว่นตาฟรีถึง 18 ปี -สุขภาพดี มีรางวัล (Health Score) -ทบทวนสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี ต้องมีตรวจสุขภาพจิตด้วย -ดูแลสุขภาพจิตครบวงจร เพิ่มบุคลากร-ขยายบัญชียา-ใช้เทคโนโลยี

-คลินิกเยาวชน ปรึกษาได้ ไม่ต้องรายงานผู้ปกครอง-โรงเรียน -สร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี -สร้างแนวหน้าสุขภาพจิต ช่วยดูแล-บำบัด-ฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนใกล้ตัว 🌟🌟🌟 -ยกระดับ รพ. สต. และศูนย์สาธารณสุขชุมชน Primary Care Unit (PCU) -ปลดล็อกระบบการแพทย์ออนไลน์ Telemedicine -ยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ รับยาฟรี ทุก รพ.สต. -ลดความแออัดในโรงพยาบาล – ห้องฉุกเฉิน (ER) กันไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน -ส่งต่อ-หาเตียงแบบไร้รอยต่อ ด้วยศูนย์รวมเตียง-ระบบเชื่อมข้อมูลสุขภาพ -เพิ่มยอดบริจาคอวัยวะเชิงรุก ถามทุกครั้งที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน -กองทุนดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณเฉลี่ย 9,000 บาท/คน/เดือน

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน อย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่ง -ธนาคารอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน -ลาไปบอกลา – เพิ่มสิทธิวันลาดูแลพ่อ-แม่ที่ป่วยระยะสุดท้าย -ตายดี – สิทธิยุติชีวิตตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี สำหรับคนที่ป่วยจากโรคทางกายที่รักษาไม่ได้ -ลดชั่วโมงการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ -ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เป็นธรรม -พัฒนา อสม. เฉพาะทาง -เปลี่ยนอาสากู้ชีพเป็นอาชีพ มีทุนพัฒนาทักษะ-สวัสดิการ -เปลี่ยนปัญหาเป็นอาชีพ สร้างงาน ซ่อมประเทศ -สร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศ

-เพิ่มรายได้รัฐจากโรงแยกก๊าซ -ลดความแปรปรวนของราคาน้ำมัน -หนี้สินธนาคารรัฐ จ่ายดี ลดดอกเบี้ย -ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นธรรม ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการชำระเงิน -ประกาศสงครามหนี้นอกระบบ ตั้งงบปรับโครงสร้างหนี้ 1 หมื่นล้านบาท -หนี้ราชการไม่ท่วมหัว หักไม่เกิน 70% ของเงินเดือน -ลดรายจ่าย SME: บรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ -ลดรายจ่าย SME: ลดภาษีนิติบุคคล SME ให้เหลือ 0-15% -ลดรายจ่าย SME: หักค่าใช้จ่ายเหมาภาษี เพิ่มจาก 60% เป็น 90% -เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน << 🌟🌟🌟

-เพิ่มแต้มต่อให้ SME: ลดหย่อนภาษีให้ธุรกิจที่ซื้อจาก SME -เติมตลาดให้ SME: โควตาชั้นวางสำหรับสินค้า SME ในห้างใหญ่ -เติมตลาดให้ SME: คูปองแลกซื้อสินค้าท้องถิ่น -เติมทุนให้ SME: ทุนแสนตั้งตัว 2 แสนราย/ปี & ทุนล้านตั้งตัว 2.5 หมื่นราย/ปี ไม่ต้องวางหลักประกัน -รวมกลุ่ม SME: จัดตั้งสภา SMEs ทุกจังหวัด -ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า ทลายทุนผูกขาด -เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจการเงิน เพิ่มจำนวนใบอนุญาต Virtual Bank อย่างน้อย 3 เท่า -ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) -ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) -ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว-ทำงาน (Workation) 🌟🌟🌟

-ปลดล็อกผู้ประกอบการรายย่อยด้านการท่องเที่ยว -1 เมือง 1 พิพิธภัณฑ์ -ส่งเสริมเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดปี -คุ้มครองเสรีภาพทางศิลปะ ยกเลิกการเซนเซอร์ -เพิ่มความหลากหลายทางศิลปะ รัฐไม่แทรกแซง-ไม่ทำตัวเป็นตำรวจศีลธรรม-ไม่แช่แข็งวัฒนธรรม -เปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ -เพิ่มงบสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 10 เท่า -“ส่งออกได้ รัฐให้ bonus” รัฐส่งเสริมงานสร้างสรรค์ที่เจาะตลาดเวทีโลกได้ -รื้อกฎระเบียบ-ใบอนุญาต ถ่ายทำหนังในไทยได้สะดวก ตั้งเงื่อนไขส่งเสริมคนไทย -เพิ่มพื้นที่ผลิตและแสดงงานสร้างสรรค์ (เช่น co-studio แกลเลอรี่)

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-กองทุนภาพยนตร์ เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตหนังหน้าใหม่ -กำหนดสัดส่วนเวลาฉายขั้นต่ำสำหรับภาพยนตร์ไทย-ท้องถิ่นในโรงหนัง -ทลายการผูกขาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ -คุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิแรงงานสร้างสรรค์และคนทำงานในกองถ่าย -อาชีพให้บริการทางเพศ (sex worker) ถูกกฎหมาย << 🌟🌟🌟 -ปลดล็อกเซ็กซ์ทอย (sex toy) และหนังผู้ใหญ่ -ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า -คาสิโนถูกกฎหมาย รัฐกำกับดูแล -คาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย รัฐกำกับดูแล -ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-รถไฟทั่วถึง ทุกจังหวัดทั่วไทย -ออกแบบระบบถนนหนทาง เพื่อลดรถติด-ลดอุบัติเหตุ -กระจายงบซ่อมถนนอย่างเป็นธรรม -กระจายอำนาจด้านการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ -ผนวกความต้องการด้านการขนส่งเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม -พัฒนาระบบตั๋วร่วม ใช้บัตรใบเดียว เดินทางได้ทุกระบบขนส่งสาธารณะทั่วไทย -รถเมล์และรถไฟฟ้า 8-45 บาทตลอดสาย ใช้บัตรใบเดียว ครอบคลุมทั้ง กทม. -รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด – เติมเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ << 🌟🌟🌟 -ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถเมล์-รถบรรทุกไฟฟ้า -สร้างเศรษฐกิจสีเขียวครบวงจร

นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล
นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล

-สร้างอุตสาหกรรมชิปในประเทศ -ยกระดับบทบาทไทยใน ASEAN -ศาลสิทธิมนุษยชนแห่ง ASEAN (Southeast Asian Court of Human Rights) -ลงนามและให้สัตยาบันกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน -รักษาสันติภาพและคุณค่าประชาธิปไตย ภายใต้สงครามของมหาอำนาจ -การทูตเกษตรเชิงรุก – เร่งหาแหล่งแม่ปุ๋ย & เปิดตลาดสินค้าเกษตร -ตั้งเป้าขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกแบบรวมกลุ่ม -ตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย (TTRO) ขึ้นตรงนายกฯ -พาสปอร์ตไทย ฟรีวีซ่าได้มากขึ้น -โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับครูเพื่อพัฒนาทักษะภาษา -การทูตวัคซีนเชิงรุก – เร่งฉีดให้กับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนสองฝั่ง -การทูตฝุ่นเชิงรุก – แก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนในระดับระหว่างประเทศ -ไทยเป็นศูนย์กลาง ASEAN ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก & Green Tech


Translated by Google on Web Version

We’ll be constantly updating this as we find better copies of the policy measures. Hopefully, we’ll find the PDF.

Exactly 300 Policies by the Moving Forward Party to Improve Thailand

Constitutional Amendments

– Fix the constitution. Dismantling the power inheritance mechanism

– A referendum on the preparation of a new constitution

– Local elections in advance

– outside the region

– outside the Kingdom

– Election according to the district where you actually live -remove the military from politics

-The army is under the civilian government. Abolish the Defense Council

-Set up an army inspector People can check the army.

– Abolish the military court

– Reduce army size by 30-40%

-reduce the number of generals cutting unfair privileges – Abolish compulsory military conscription 🌟🌟🌟 – Reform military education. – importing military equipment Must hire – Transfer technology (Defence Offset) – Return army land to the people. -Returning military business to the government – Increase the welfare of the lower class soldiers. Safe-Stable-Have a Future -Dissolve ISOC -Cancel Martial Law Declaration in the Deep South – amend the special security law

 • Amend Section 112 – Amend the law that obstructs freedom of expression (Section 116 / Computer Crime Act) – Enact anti-SLAPP law 🌟🌟🌟 – Protect the right to assembly ( Amendment to the Public Assembly Act) -Protection of rights in the judicial process – Dissolve the government’s anti-fake news center. – prison reform Emphasis on rehabilitation – reducing recidivism – Courts are transparent, verifiable, belongs to the people – Signed the ICC, the International Criminal Court
 • Amnesty for political crimes – There are female police officers at every station. – Improve the law against sexual violence. – Campaign for gender awareness to society Starting from the government – No VAT sanitary napkins, free in school << 🌟🌟🌟 – Equal marriage Couples of all sexes can marry << 🌟🌟🌟 – All genders are guaranteed. Voluntary prefix << 🌟🌟🌟 – Monk can choose. – Selling liquor all day Cancel the ban on the sale of liquor-killing animals on Buddhist holy days – The government must employ 20,000 people with disabilities.
 • Buildings – constructions based on design principles for everyone – Disabled money 3,000 baht per month. – Newborn gift 3,000 baht. – Small children’s money 1,200 baht per month << 🌟🌟🌟 – 180 days of maternity leave, parents can share. – Baby care center – Preschool children near home Breast pump room at work – Raise the minimum wage every year Start immediately, 450 baht per day << 🌟🌟🌟 – Work no more than 40 hours / week. Government workers are protected. – All groups of workers can form unions, in line with ILO 87 and 98 principles.
 • universal social security Sickness receives compensation – travel expenses to see a doctor – Elderly money 3,000 baht per month << 🌟🌟🌟 – Sore-sick in bed, there is a care system. – Tap water can be drunk in every area << 🌟🌟🌟 – Free internet top up 1 GB per month – Funeral fee 10,000 baht – Election of governors in every province << 🌟🌟🌟 – Referendum to cancel provincial government No one lost their job – lost their benefits. – Civil servants of all departments Equal dignity and rights can move forward
 • Election of the mayor of all districts in Bangkok. – Increase local budget (+250 million baht per province/year | +100 million baht per city/year | 20 million baht per sub-district) – Locals have new income channels. Borrowing money – issuing bonds – Adjust the formula to distribute the budget to be fair. reduce the gap between areas – Locals can provide all public services except the military-courts-currency-foreign affairs. – transfer power to local (Roads – canals – water sources – transportation – environment – proof of land – factories – hotels – service places) – cancel rules and orders of the NCPO that lock necks – pick up local children – local transparency Disclosure of budget information for every baht – procurement in every step – Meeting of the Citizens Council Everyone participates, every locality, every quarter – people sign up online. Project Proposals – Regulations local revocable

-Open state information immediately Owned by the public << 🌟🌟🌟 – AI system to catch cheating – The project “Broken band cheaters” motivates people who want to cheat and be suspicious of each other. In high-value projects (Integrity Pact) – Do not use royal money to promote yourself. – All government services Can be done via mobile phone – complaints must not be silent, update every step – Welfare transfers automatically, no need to wait, no need to register

-Cancel 50% of licenses, cancel all obstacles – Know the result of the license in 15 days – Overhaul of the evaluation of civil servants, good work, good civil servants, good citizens – Unlock the central area Team Thailand officials break down the wall between ministries and departments – Budget adjusted instantly. Reconstructed from zero every year (zero-based budgeting) – Commander in Chief of Police connects people – Province – Police Join to serve the people 🌟🌟🌟 – Police Inspector People have channels to complain to the police. – Return me to the police. Not compulsory -Grow-Migrate Fairly without tickets – connections

 • Female police officers at every station can grow to become the police chief. – Reduce the burden of investigators. Share jobs with other police lines – Free classes, free food, shuttle bus – Every school has enough budget. – Transparent school without corruption – clean toilets, safe buildings – stressed-depressed students have a mentor – School rules must not go against human rights 🌟🌟🌟 – Teachers violate rights. Immediately suspend the composition -Cancel the line Take time to update national events.
 • No compulsory school uniform Parents can use the budget for other things. – Design a new curriculum Focusing on skills that can be used for real << 🌟🌟🌟 – Good quality study hours. reduce class – homework – exams -reduce compulsory subjects Add optional subjects – Bilingual school, students can speak English. – history subject focus on analysis-exchange – Promote educational technology -Create a textbook content review platform -Non-formal education (NFE) on-demand -Facilitating Home Schooling
 • Open all past TCAS exams with answers immediately – TCAS expenses, one rate, not more than 500 baht – Stop letting teachers sleep on duty. -Reduce paper work -Administrative work for teachers -Cancel the formalities for teacher evaluation – accepting guests – Students assess teachers, teachers assess the director. – Training budget for teachers – schools. Decide for yourself what to learn. – Increasing the new teacher’s remuneration to 20,000+ per month – Upgrading the teacher production institute Increase skills-teacher expertise – Solve teacher debt problems Determine the salary deduction ceiling
 • Coupon to open the world of learning outside the classroom, up to 2,000 baht per year. – Increase the budget for quality development of vocational institutes by 10 million baht per year. – Promote vocational education with a bilateral system. – Promote cooperative education (Study + internship) in the university – Raise the rank of student. Everyone can recover. Cancel volunteer activities. Pay back only when able to pay -lifelong learning platform unlimited free classes There is a job placement system. – work comparable to qualifications Raise the level of the Institute of Professional Qualifications – Coupons for skills enhancement – career change 5,000 baht / year – decentralize the school grow under local
 • school board Must have a student representative – The budget that the student council can choose to use by itself. -Youth council is elected submit legislation to the parliament – Rights Proving Fund 10,000 million baht to settle disputes – issue rights documents to farmers << 🌟🌟🌟 -Change cooperative estates to title deeds immediately – set up a land bank distribution of land ownership to the people -Change the land tax system Reduce inequality in land ownership. – Pay off BAAC debt, aging farmers. Pay off half of the debt The state raised the other half immediately. – Debt relief tree – State lease where farmers grow valuable trees Pay off debt from the first day and get a tree in 20 years.
 • The roof pays off debt – The state installs solar panels for free. Farmers sell electricity to pay off debt. – End of the era of making money and paying flowers Every baht that pays debt must reduce the principal before interest 🌟🌟🌟 – Spread the budget to develop water resources for local people. Covering the area outside the irrigation zone – Buy 1 Get 1 Free Fertilizer made to order – Cheap Fertilizer through cooperatives – agricultural groups – community enterprises – Support animal husbandry, reduce costs, increase capital, expand the market. – Progressive liquor increase the value of agricultural products – Community product development – 1 local 1 agricultural processing plant – School food – Hospital from the community break the cycle of agricultural products Do not go through middlemen – Open the world market Travel – negotiate with trading partners create opportunities for Thai farmers
 • Certification GAP-GMP-Organic Agriculture Free! Sending good quality agricultural products all over the world. -“Across Generation Agriculture” – Hiring a new generation of farmers. Teaching senior farmers to use technology – Unlock farm stay Turning farms into income Build an agri-tourism industry – Take care of agricultural product market mechanisms to be fair 🌟🌟🌟 – Registered – boat registration via mobile phone. – Free private boat accident insurance – Pink card and Seabook can replace each other, one card ends – Stop forcing the installation of AIS system – Decentralize fishing power to local – fishermen – Returning life to local fishermen
 • Change unfair penalties for fishing professionals -Keep all unrepurchased fishing boat purchase contracts (remaining 3,000 boats) -Restore fishing boats’ lives outside waters under international rules – open the free market to buy-sell electricity The state takes care of the transmission line system -“Fair electricity bill” is cheap and fair for the people << 🌟🌟🌟 -“The roof generates income” liberalizes solar cells. Clean energy purchase price insurance for households – Quit all coal-fired power plants by 2035 – Eliminate the burning of the agricultural sector within 3 years with an adjustment budget of 3 million baht per sub-district (1,000 risky sub-districts) – Promote processing of rice straw or corn cob Farmers sell instead of burning – planting rice “wet and dry” completely
 • Add biogas fermentation ponds for livestock farms. – Set a ceiling on greenhouse gas emissions by industry. Open the market to trade (cap & trade) << 🌟🌟🌟 – Disclose information on pollution and greenhouse gases (PRTR) – All electric buses within 7 years. – Converting diesel trains to electric trains – Free personal car inspection during the last 3 months of every year. -Control the amount of trucks entering the city -Increasing the service charge for food waste for large department stores. Compulsory waste separation – data collection – accounting for food waste – Change leftover food to money – Reduce 1 kilo, get 1 baht, plus organic food coupons.

-Debt relief trees (add 1 million rai of forests) -Pension trees (add 1.5 million rai of forests) -Government capital trees (add 1.5 million rai of forests) -Community trees (add 1 million rai of forests) -Increase urban green space – Create more than 1 hundred thousand green jobs – Budget for research & development (R & D) technology to reduce global warming 🌟🌟🌟 – Disaster-Flood Adaptation Fund – A thorough warning of nature covering all areas – The locality can declare a disaster area.

 • Review all water management plans by watershed. – The shelter-evacuation center has standards. local power and budget – Compensation – Remedy for flooding Fair and impromptu 🌟🌟🌟 – Free crop insurance in all water receiving areas – flat foam and straws – glass – plastic bags that are used once. – Collection of tax on plastic bags to the environment fund. – Cancellation of NCPO orders on industrial waste Let the local authorities close the factory temporarily. – Cancel the importation of waste from foreign countries. – Issuing a waste management law setting standards across the country – watchdog network and complaint system (hotline) on the environment

-Issued the ‘Cross-border Smog Law’ to regulate the purchase or import of agricultural products that come from burning in neighboring countries. -Increase incentives for farmers to reduce burning -Increase the air quality standard target of Thailand 🌟🌟🌟 -Increase the measurement efficiency-notify-check the dust -Support the Clean Air Act -Set standards for billboards -Promote “conservation areas The Dark Side” – Solving coastal erosion problems Support white-green measures – Solve coastal erosion problems Gray measures, every project must pass EIA – Compensation – Remedy for wild elephant victims fair and impromptu

 • Set up a volunteer team to protect wild elephants in every at-risk village (300 villages). – Set up a command center to protect wild elephants (war room). – Develop technology for monitoring and monitoring wild elephants (GPS collar / AI camera / drone). Elephants returning to the forest – the only elephant habitat and experiment with elephant ditch style – Reduce human activities – bureaucracy. to reduce roaming in wild elephant habitat areas – Establish a permanent habitat for wild elephants. -Try piloting safari tourism in the wild elephant area – vaccination – sterilization For both domestic dogs and stray dogs and cats in the area – ID card, dog-cat << 🌟🌟🌟 – The shelter for stray dogs and cats has standards.
 • adopt stray cats free animal health insurance – Promote Strategic Environmental Impact Assessment (SEA) of the project – Annual health check Free both examination fee – travel fee << (Insert Star Element) -Annual health check Including free screening for 6 types of cancer for high-risk groups – Free additional vaccines for children and adults – Free glasses up to 18 years – Good health with rewards (Health Score) – Review the benefits of the health insurance fund. and the Social Security Fund -Annual health check Mental health screening is also required. – Comprehensive mental health care Increase personnel – expand drug accounts – use technology

-Youth clinics can consult without having to report to parents-schools. -Create a society conducive to good mental health -Creating frontline mental health Help take care-treat-rehabilitate the mental health of those close to you 🌟🌟🌟 – Raise the level of Satang Hospital and Community Public Health Center Primary Care Unit (PCU) – Unlock Telemedicine online medical system – Terminate pregnancy within 12 weeks. Free medicines at every STD hospital -Reduce congestion in the hospital -Emergency Room (ER) set aside for emergencies – Forward – find a seamless bed. With the center of bed – health information linking system – Proactively increasing the amount of organ donations Ask every time you make an ID card. – Elderly Care Fund – Bedridden Patients Average budget 9,000 baht/person/month

 • Community palliative care center at least one per district – Home care equipment bank – Goodbye to say goodbye – Increase the right to leave days to take care of the terminally ill parents – Die well – The right to end one’s life with dignity For people who are sick from incurable physical diseases -Reduce working hours for medical personnel – Compensation for medical personnel is fair – Develop specialized volunteers – Change volunteer lifeguards to careers There is a capital to develop skills – welfare. – Turn problems into careers, create jobs, repair the country. – Build domestic energy security.

-Increase state income from gas separation plants – Reduce the volatility of oil prices. – State bank debt, pay well, reduce interest – Interest on loans is fair. through payment data analysis -declared a war on unscrupulous debt Set up a debt restructuring budget of 10 billion baht – Government debt is not overwhelmed, deducted no more than 70% of salary – Reduce SME expenses: mitigate the impact of the minimum wage increase – Reduce SME expenses: reduce SME corporate tax to 0-15 % -Reduce SME expenses: deduct tax expenses, increase from 60% to 90% -Add handicaps for SMEs: receipt lottery, purchase of retail stores both people buying and selling lottery tickets Win a million rich << 🌟🌟🌟

-Increase handicaps for SMEs: tax deductions for businesses that buy from SMEs -Top up the market for SMEs: shelf quota for SME products in large department stores -Top up the market for SMEs: coupons to redeem local products -Top up capital for SMEs: 100,000 baht 200,000 cases/year & 25,000,000 capital capital/year, no collateral required -SME group integration: Establishment of SMEs Council in all provinces -Revised trade competition law Breaking down monopoly capital – Increasing competition in the financial business Increase the number of Virtual Bank licenses by at least 3 times – Promote and elevate health tourism (Health & Wellness Tourism) – Promote and elevate green tourism (Green Tourism) – Promote and elevate tourism-work (Workation) 🌟🌟🌟

 • Unlock small entrepreneurs in tourism – 1 city 1 museum – Promote festivals to attract tourists throughout the year. – protection of artistic freedom cancel the sensor – Increase art diversity The state doesn’t intervene-don’t act as a moral police-don’t freeze the culture. -Change the Ministry of Culture It is the Ministry of Economy and Creative Culture. -Increase the budget to support the creative economy 10 times. -“Exportable, the state gives a bonus”. – dismantling regulations – permits Filming movies in Thailand is convenient. setting conditions to promote Thai people -Increase creative production and display areas (e.g. co-studio, gallery)
 • movie fund to support new film makers – Set a minimum screening time ratio for Thai-local movies in the cinema. – Breaking the monopoly in the creative industry -Protect the welfare and rights of creative labor and people working on the set – Sex service career (sex worker) is legal << 🌟🌟🌟 – Unlock sex toy (sex toy) and adult movies. – control e-cigarettes -Legal and state regulated casinos -Legal and state regulated online casinos -Reducing redundancies in large-scale infrastructure investments
 • Trains throughout all provinces throughout Thailand. – design of the road system to reduce traffic jams – reduce accidents – Distribution of budget for road repairs fairly. -Decentralization of public transport services -Integrating transportation needs with industry development – Developed a common ticketing system. use one card Can travel on all public transport systems throughout Thailand – Buses and electric trains 8-45 baht throughout the line, using a single card covering the whole of Bangkok. – Electric buses in every province. – Local top-up Add public transportation << 🌟🌟🌟 – Promote bus industry – electric truck -Create a comprehensive green economy
 • Create a domestic chip industry -Elevate Thailand’s role in ASEAN -Southeast Asian Court of Human Rights -Sign and ratify international human rights law – Maintain peace and democratic values under the war of great powers – Proactive Agricultural Diplomacy – Accelerate the search for source of fertilizer & open the market for agricultural products. – Aiming to apply for the world heritage registration as a group – Set up a Thai Trade Representative Office (TTRO) directly to the Prime Minister – Thai passports, more free visas -Exchange program for teachers to improve language skills – Proactive vaccine diplomacy – Accelerate injections to groups of people living along the two borders. – Proactive dust diplomacy – Solve the problem of transboundary dust at international level. – Thailand is the ASEAN center for greenhouse gas reduction & Green Tech

BANGKOK, May 22 (Reuters) – An eight-party alliance in Thailand led by the progressive Move Forward party has outlined its policy plans and priorities, as it seeks support among legislators to form a coalition government after nine years of conservative, army-backed rule.

Following are details of an agreement signed by the eight parties:

– Write a new constitution through an elected drafting committee

– Pass legislation in favour of marriage equality

– End compulsory military conscription

– Reform of the military in line with modernisation, democracy and civilian government

– Push for decentralisation of power and budgeting in line with local needs

– End monopolies and enhance competition, including that of the alcoholic beverages industry

– Re-list cannabis as an illegal narcotic but with laws to regulate its sale and use

– Improve workers’ rights and fair employment conditions

– Improve energy structure, pricing and production to reduce cost of living and build energy security

– Boost welfare access for young and elderly

– Revive Thailand’s role as a leader in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and balance international politics among major powers

BANGKOK, May 10 (Reuters) – Thailand’s main political parties have differing ideologies and support bases but are proposing many similar policies ahead of a May 14 general election, focusing on winning over the rural poor and millions shackled by household debt.

Below are some of their pledges.

PHEU THAI PARTY

– Target economic growth of 5% each year.

– Offer 10,000 baht ($295) handouts via digital wallets for those aged 16 and over to spend in their communities, a scheme worth 560 billion baht ($16.55 billion).

– Raise daily minimum wages to 600 baht (from an average of 337 baht) and minimum monthly salaries for university graduates to 25,000 baht by 2027.

– Help every family earn at least 20,000 baht per month.

– Triple average income of farmers to 30,000 baht per rai (0.16 hectare) per year by 2027.

– Three-year debt moratorium on capital and interest for farmers and one-year debt moratorium for smaller businesses hit by COVID-19, plus debt restructuring.

– Upgrade universal healthcare programme.

– Welfare package for the elderly, worth 300 billion baht.

– Train 20 million high-skilled workers and create 20 million jobs.

– Reduce urban rail fares, energy, electricity and gas costs, support clean and alternative energy.

– One tablet computer per student and per teacher with free internet.

MOVE FORWARD PARTY

– Raise daily minimum wage to 450 baht, with yearly revisions.

– Increase monthly allowance for elderly to 3,000 baht by 2027.

– Reduce electricity costs, renegotiate power purchasing contracts with concessionaires.

– Debt relief for elderly farmers who can pay half of their debt, with the government paying the rest.

– Fixed bus and urban rail fares.

– Subsidise housing loans and rent payments for limited groups.

– 10,000 baht funeral grant.

– Fee internet of 1 GB per month.

– Legalise casinos and online betting run by the state.

– New constitution law, reform armed forces.

UNITED THAI NATION PARTY

– Increase monthly grants via state welfare cards to 1,000 baht per person and offer emergency loans of up to 10,000 baht.

– Monthly allowance for elderly of 1,000 baht.

– Reduce electricity bills for low-income earners and farmers.

– Emergency fund of 30 billion baht ($886.26 million) for vulnerable groups.

– Subsidies for domestic travel, co-payment scheme to buy goods or services.

– Allow borrowers to repay some state loans, such as student loans, by working for the public sector.

– Crop harvesting subsidy.

PALANG PRACHARAT PARTY

– Offer 30,000 baht to 7.5 million farming households for cultivation, 2,000 baht per rai for rice harvesting and cheaper fertiliser.

– Increase monthly grants for state welfare card holders to 700 baht per person from 300 baht and free life insurance.

– Raise monthly allowance for people aged 60 and over to 3,000-5,000 baht, from 600-1,000 baht.

– Reduce price of petrol, diesel and cooking gas.

– Lower electricity bills.

– Set up 300 billion baht ($8.86 billion) state fund to tackle debt and support economy.

– Free education to university level, tax exemption for those earning less than 500,000 baht per year.

– Develop infrastructure in the northeast, including rail projects, industrial estates and land ports.

– Offer monthly grants of 10,000 baht for pregnant women and 3,000 baht per month for raising children until they are six years old.

BHUMJAITHAI PARTY

– Three-year debt moratorium on principal and interest for loans up to one million baht.

– 50,000 baht emergency loan each for persons aged 20 years and above.

– Life insurance fund for peopled aged 60 and above with a 100,000 baht payout in case of death.

– Solar panel projects for households to reduce electricity bills and cheap electric motorcycles at 6,000 baht with 60-month instalments.

– One-day pass for urban public transport fares.

– Use of cannabis for medical treatment, health and economy.

– 100 million baht tourism fund for each province.

– Interest-free student loans, without collateral.

– Contract farming on crop prices, payments and insurance.

– Free cancer treatment machines in every province and dialysis centres in every district.

DEMOCRAT PARTY

– Set up 2 million baht village and urban community banks nationwide, with estimated cost of 160 billion baht.

– Free education to university level.

– Introduce mandatory savings policy, extend retirement age from 60.

– Income guarantees for farmers worth 70 billion baht.

– One-day fixed price for urban rail travel.

– Offer farmers 30,000 baht per household.

– Give 1 million land deeds within four years to help farmers.

The whole new constitution
full democracy
Policy highlights
new draft constitution

001

amend the constitution Dismantling the inheritance mechanism
full democracy
new draft constitution

002

Referendum on a new constitution
full democracy
First 100 Days Policy
new draft constitution
policy push forward

003

local elections in advance – outside the region – outside the Kingdom
full democracy
local
new draft constitution

004

Can vote according to the district where they actually live
full democracy
new draft constitution
labor

005

remove the military from politics
full democracy
soldier
army reform

006

The army is under the civilian government. Abolish the Defense Council
full democracy
soldier
army reform

007

Armed Forces Inspector General People can check the army.
full democracy
army reform

008

abolish the military court
full democracy
soldier
army reform

009

Reduce army size by 30-40%.
full democracy
army reform

010

Reduce the number of generals, eliminate unfair privileges.
full democracy
army reform

011

abolish compulsory military service
full democracy
soldier
Comprehensive welfare
student
army reform
Policy highlights
Welfare “Growth”

012

military education reform
full democracy
soldier
army reform

013

import equipment Must employ – transfer technology (Defence Offset)
full democracy
soldier
army reform

014

return army land to the people
full democracy
army reform

015

return military business to the government
full democracy
army reform

016

increase the welfare of the lower class soldiers Safe-Stable-Future
full democracy
soldier
army reform

017

Dissolve ISOC.
full democracy
army reform

018

Repeal the declaration of martial law in the southern border
full democracy
First 100 Days Policy
army reform

019

amend the special security law
full democracy
army reform
policy push forward

020

Amendment to Section 112
full democracy
protection of freedom
policy push forward

021

Amendment of laws that hinder freedom of expression (Article 116 / Computer Crime Act)
full democracy
protection of freedom
policy push forward

022

Enact anti-SLAPP law
full democracy
protection of freedom
policy push forward

023

Protect the right to assembly (amend the Public Assembly Act)
full democracy
protection of freedom
policy push forward

024

protection of rights in the judicial process
full democracy
protection of freedom

025

Dissolve state anti-fake news center
full democracy
protection of freedom

026

Penalty moves up-down according to income base
full democracy
protection of freedom

027

prison reform Emphasis on rehabilitation – reducing repeat mistakes
full democracy
protection of freedom

028

The court is transparent, verifiable, belongs to the people.
full democracy
protection of freedom

029

Sign the ICC International Criminal Court
full democracy
protection of freedom

030

amnesty for political crimes
full democracy
protection of freedom

031

There are female police officers at every station.
full democracy
create a society of equal people

032

Improving the law against sexual violence
full democracy
create a society of equal people

033

Campaign on sex knowledge for society Starting from the government
full democracy
create a society of equal people

034

Sanitary napkins do not collect VAT, distributed for free in schools.
full democracy
Comprehensive welfare
student
create a society of equal people
Welfare “Growth”

035

equal marriage Couples of all sexes can marry.
full democracy
create a society of equal people
policy push forward

036

certified for all genders voluntary prefix
full democracy
create a society of equal people

037

can be elected
full democracy
create a society of equal people

038

Selling liquor all day Cancel the ban on the sale of liquor-killing animals on Buddhist holy days
full democracy
create a society of equal people

039

The state must employ 20,000 people with disabilities.
full democracy
create a society of equal people

040

Buildings – constructions based on design principles for everyone
full democracy
create a society of equal people

041

Handicapped allowance 3,000 baht per month
full democracy
create a society of equal people

042

Birth gift 3,000 baht. Buy something to raise a child.
full democracy
create a society of equal people
Welfare “Birth”

043

Children’s money 1,200 baht per month
fishing
Policy highlights
full democracy
soldier
creative producer
policeman
create a society of equal people
farmer
Welfare “Birth”

044

180 days of maternity leave, parents can share
Comprehensive welfare
Welfare “Birth”
full democracy
create a society of equal people
labor
policy push forward

045

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *